خانه

خدمات

حمل دریایی

حجم انبوهی از کالاها در سرتاسر دنیا از طریق کشتی ها جا به جا می شوند. ما مفتخریم خدمات حمل و نقل دریایی را با اطمینان و در زمان مقرر عرضه کنیم. ارتباط بلند مدت ما با خطوط کشتیرانی عمده موجب شده است تا بتوانیم خدمات منعطفی را از جمله بار کردن کالا و نظارت بر آن از مبدا تا مقصد ارائه کنیم.

خدمات ما تمامی شیوه های حمل و نقل دریایی و حمل و نقل چندوجهی را دربر میگیرد. (FCL-LCL)

کانتینری که محموله آن متعلق به یک صاحب کالاست (FCL)، کانتینری با محموله هایی از صاحبان متعدد (LCL)، حمل بار فله ای یا حمل فله ای تفکیک شده همگی از موارد خدمات شرکت هستند. کارکنان با تجربه شرکت قادرند راهکارهای مناسبی به دلخواه شما و بر اساس نیازهای تجاری تان به شما پیشنهاد کنند.

حضور ما در بندرهای مهم و ارتباط نزدیک با خطوط کشتیرانی، ما را قادر ساخته حتی در مواقع کمبود کانتینر، برای مشتریان مان کانتینر فراهم کنیم. با برخورداری از چنین امکانی توانسته ایم ناممکن را ممکن سازیم و موارد این چنین موجب شده تا به عنوان سازمانی مشتری مدار شناخته شویم.

طبق تجربه پا برجای شرکت در حمل و نقل و ارتباطات مداوم آن از نقطه ای به نقطه دیگر در سراسر جهان، به اطلاعتان می رسانیم که کانتینر LCL عملکرد قابل اطمینانی به همراه داشته و هزینه زنجیره تامین کمتری به دنبال دارد.

فهرست